รายงานผลการดำเนินโครงการฯ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูบันดาลใจแห่งชีวิตฯ

ด้วยมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ได้ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูบันดาลใจแห่งชีวิต ซึ่งมีโรงเรียนชะอำคุณหญิงชะอำเนื่องบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับรางวัลดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี