ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.
บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่บริเวณประตูทางเข้าอุทยาน ฯ ถึงบริเวณศาลหลักเมือง
…โดยดำเนินงานตามแผนบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี