ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และนักเรียน ร่วมอานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ณ วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี