ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเช้า)

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในสังกัดสพม.เพชรบุรี โดยกิจกรรมช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป
ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณภาพจากสพป.เพชรบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี