ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอพระราชทานมาทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 ซึ่งมียอดกฐินถวายพระภิกษุ สามเณร จตุปัจจัย และมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4,219,999.00 บาท โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขา กพฐ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้
ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/zXgmDyeUazNFWcho8

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี