ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง สพม.เพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อันครีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและ
ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระกรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง หารือข้อราชการ และแนวทางการเยี่ยมติดตามนโยบายต่อไป ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี