ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มาปฎิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.พบ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พบ.
พร้อมนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.พบ. และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ย้ายมาจาก สพป.กทม.
ซึ่งการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี