ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คณะบุคลากร สพม.เพชรบุรี และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และดำเนินงานทางการศึกษา
ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี