ร่วมทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 64 ปี ของการก่อตั้ง
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี