ร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ข้าราชการครู ฯ บรรจุใหม่

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 3 จำนวน 19 ราย โดยมี นายสมสันต์ ลือกำลัง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการ/ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี และผอ.สกสค.เพชรบุรี
เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบ่งเป็นบรรจุและแต่งตั้งในสังกัด
สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 7 คน ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 11 คน
และในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 1 คน
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี