ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวประชุม ทิมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 18/2565 โดยนำเรื่องเข้าประชุม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเรื่องการกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี