ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ในกลุ่มที่ 5 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมเมืองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี