ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผอ. สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ. สพม.เพชรบุรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่บุคคล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เป็นไปตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/zSstRgfNou7hYAkT7

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี