ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ กลุ่มกฎมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎมายและคดี นางสุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วย นางเจตนิพิฐ นิมาภาศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
…ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และลูกจ้างทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี