ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ถวายพวงมาลัยพระกร คล้องพระแสงดาบ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

สามารถรับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (facebook.com)


ภาพ : นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์