ร่วมพิธีเปิดอาคาร อุดมประชาราษฎร์ และฉลองปริญญาบัตร
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวชิราภรณ์, ดร.เจ้าคณะภาค 13 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดอาคาร อุดมประชาราษฎร์ และฉลองปริญญาบัตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พระวิสุทธิวรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี (เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร) และคณะสงฆ์ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดอาคารดังกล่าว พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา และพิธีฉลองปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตแด่ผู้บริหารและคณาจารย์ในครั้งนี้
ณ มณฑลพิธีอาคารอุดมประชาราษฎร์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี