ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชบุรี และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราซการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี