ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของ นางวาสนา บุญมา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมรดน้ำศพ นายยอด เทพสุด บิดาของ นางวาสนา บุญมา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เมื่อเย็นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ จะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดบันไดทอง จังหวัดเพชรบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี