ร่วมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว
…โดยมีคณะผู้แถลงข่าว อาทิ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอังกูร ศีลาเทวากูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกอบจ.ราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ต่อไป
ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/DCiJpxJkfoXPwL4T6

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี