ร่วมใจแสดงความจงรักภักดี
พิธีสวดมนต์ – เจริญจิตตภาวนา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.29 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ รวมทั้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นำโดย นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และร่วมลงนามถวายพระพร ซึ่งจัดโดยโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/9PMLzvyqo5MGsDCm6

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี