ร่วมให้ความรู้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ และการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้ความรู้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ และการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี