ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสภาพฯ นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อตรวจสภาพสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สังกัด สพม.เพชรบุรี คือ ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 21 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรวจสภาพสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่างละเอียด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี