ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม On Site เต็มรูปแบบ

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โดยมีการควบคุมเรื่องมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด Sandbox Safety Zone in School ตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V และเน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 ในการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอมแบบ On Site เต็มรูปแบบ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รร.ป่าเด็งวิทยา คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี