ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุุลาคม 2565
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ในช่วงเช้า และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ในช่วงบ่าย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZcNt1jxx5JsYZhNx7

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี