ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม ON SITE วันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รร.หนองจอกวิทยา และรร.ดอนยางวิทยา โดยมีการควบคุมเรื่องมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด Sandbox Safety Zone in School ตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V และเน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 ในการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอมแบบ On Site วันแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คลิกที่นี่

รร.ดอนยางวิทยา คลิกที่นี่

รร.หนองจอกวิทยา คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี