ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/U1WE2BJ93s7W5zVX8

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี