ลงพื้นที่เยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจนักเรียน กรณีประสบภัยจากอุบัติเหตุ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
กรณีโดนลิงกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รวมถึงให้ขวัญและกำลังใจแก่ครู บุคลากร และนักเรียนอื่น ๆ
พร้อมด้วยนางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…โดยมีนายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นำเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ และพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อำเภอชะอำ นายสัตวแพทย์ ปศุสัตว์กรมและปศุสัตว์จังหวัด เพื่อพูดคุยถึงมาตรการการป้องกันปัญหาลิงลงมาแย่งอาหารนักเรียน ในอนาคต โดยในเบื้องต้นมีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตนกับนักเรียนชั้น ม.2 และมีการนำลิงกังมาผูกไว้เพื่อให้ลิงแสมจากบนเขาไม่ลงมาวุ่นวายในช่วงเวลาที่มีนักเรียนมาโรงเรียน รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการนำแผนเผชิญเหตุโรงเรียนความปลอดภัยมาใช้ต่อไป

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ข่าว : นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี