วิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี นำโดย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และ สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามนโยบาย/แนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการเตรียมความพร้อม
สำหรับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยาอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/pQfDBDV5UmN89Xi59


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณภาพจากศึกษานิเทศก์ และรร.ป่าเด็งวิทยา