สพม.เพชรบุรีผนึกกำลังครูในสังกัดจัดตั้งทีม
ศูนย์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยี

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ คณะทำงานสพม.เพชรบุรี และคณะกรรมการ ฯ ซึ่งมีครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูที่มีความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของสังกัด สพม.เพชรบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ABRqBUpYWiw2NR2o8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี