สพม.เพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมประชุมเพลิง

ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2564 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมประชุมเพลิง นางอรุณี ลี้สุวรรณกุล มารดา นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ณ วัดโสภาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี