สพม.เพชรบุรีลงพื้นที่ดำเนินการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาฯ ลงพื้นที่กำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ก่อนศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับจังหวัดจะดำเนินการลงประเมินนักเรียน ต่อไป

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี