สพม.เพชรบุรี การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรฯ การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลแบบ Hybrid Learning for Active Learning

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลแบบ Hybrid Learning for Active Learning พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
..โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัด สพม.เพชรบุรี ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลแบบ Hybrid Learning for Active Learning ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นวิทยากรในการอบรมอีกด้วย และได้รับการเอื้อสถานที่จาก นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ทั้งนี้มี นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ /กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ขอขอบคุณภาพจากรร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี