สพม.เพชรบุรี คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลIQA Award ประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายสุเทพ โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.ป.น.) นางกมลวรรณ เกียร์ซ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.ป.น.) คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
…โดยในการนี้ เป็นการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ แบ่งรางวัลออกตามขนาดของสถานศึกษา จำนวน 4 ขนาด ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/2XsZYhzt2tkAofaNA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี