สพม.เพชรบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหนังสือพระราชนิพนธ์

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือครูผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/cbkaEciS5t7CJbaWA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี