สพม.เพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.เพชรบุรี
พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสพม.เพชรบุรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัลบัมภาพ https://photos.app.goo.gl/V4fubHTtRX6dbHvF6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี