สพม.เพชรบุรี จัดปฐมนิเทศบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี ได้ปฐมนิเทศและให้การต้อนรับ พร้อมได้มอบโอวาท แก่ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการเดินทางมารายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการ รอบที่ 1 จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี