สพม.เพชรบุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดร.นิกูล ประทีปพิชัย ประธานอนุกรรมการ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
จัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ กำกับห้องสอบ ภาค ก และภาค ข เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบฯ รวมทั้ง ตัวแทน สพฐ. ร่วมติดตามและสังเกตการณ์ในการสอบคัดเลือกดังกล่าว
…ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกใน
2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเอกพลศึกษา ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจเข้าสอบฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี