สพม.เพชรบุรี จัดสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และผอ.รร.

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (สอบข้อเขียนภาค ก) พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบฯ ต่อไป
ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ