สพม.เพชรบุรี จัดสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และผอ.รร.

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (สอบข้อเขียนภาค ก) สังกัด สพฐ.
…โดยมี นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 คน เข้าสอบ 12 คน ไม่มีผู้ขาดสอบ และมีผู้เข้าสอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 25 คน เข้าสอบ 25 คน ไม่มีผู้ขาดสอบ อีกทั้งยังให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป ณ สนามสอบโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี