สพม.เพชรบุรี จับมือกับ ชมรมเยาวชนสร้างชาติจังหวัดเพชรบุรี เป้าหมายเพื่อผู้นำเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษา สร้างเยาวชนให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า”

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นักศึกษาระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ และคณะ ร่วมพบปะพูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และชมรมเยาวชนสร้างชาติจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า” ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพลชาติที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมสูง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการ CCS เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถร่วมกัน ซึ่งสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง โรงเรียน สังคม ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการลงพื้นที่เพื่อจัดโครงการแก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ฯ และได้รับการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อไป
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/1M94MJtN4w939XCN6

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี