สพม.เพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
…เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมในการคัดเลือกรับทุนฯ โรงเรียนละ 1 คน ได้แก่ ร.ร.บ้านแหลมวิทยา ร.ร.แก่งกระจานวิทยา ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา ร.ร.ป่าเด็งวิทยา ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์ ร.ร.ดอนยางวิทยา ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา ร.ร.เขาย้อยวิทยา และ ร.ร.ท่ายางวิทยา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี