สพม.เพชรบุรี ดำเนินการจัดสอบ ภาค ข และ ภาค คในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และผอ.รร.

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค) พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบฯ ต่อไป
…ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว ดร.นิกูล ประทีปพิชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมสนามสอบอีกด้วย โดยแบ่งห้องสอบดังนี้ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ อาคาร 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี อาคาร 2 ทั้งนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี