สพม.เพชรบุรี นำทีมผนึกกำลังจัดโครงการอบรม วันที่ 3 หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวสรุปการฝึกอบรม พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (อภิปราย 5 หน่วยงาน) และการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก สิบตรีมนู โกมลชนะนันท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอีกด้วย
ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ysBAVSJZqhDh8SNX8

ภาพรับเกียรติบัตร : https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/17-Pg2WixOah4180ALH5gvVH_bnHGGIC8?usp=sharing