สพม.เพชรบุรี ประชุมทีมคณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณา รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญกำลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทำความดี ทั้งนี้มี คณะกรรมการคัดเลือกครู รางวัลครูดีในดวงใจ เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี