สพม.เพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School quality award : scqa)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA) พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA) ได้แก่ นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA) ของโรงเรียนท่ายางวิทยา และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัลบัมภาพ : https://photos.app.goo.gl/kxka1DZLWuxwyCuZA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี