สพม.เพชรบุรี ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 15/2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
ดร.นิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 15/2566 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (อนุกรรมการและเลขานุการ) ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

อัลบัมภาพ : https://photos.app.goo.gl/w23hZCDTwvjvcg4X8