สพม.เพชรบุรี ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2566 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (อนุกรรมการและเลขานุการ) ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/pS7J3fGtVwVMTCAd7

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี