สพม.เพชรบุรี ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี