สพม.เพชรบุรี พาทัพคณะกรรมการ​ฯ (ก.ต.ป.น.)ลงติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินงานการ​ติดตาม ตรวจสอบ​ประเมินผล​ และนิเทศการศึกษา​เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2566 ทีมสหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.ป.น.) นางวนิดา​ เอี่ยมสะอาด​ นายสุเทพ โตสุวรรณ รวมทั้ง นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผอ.ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) และคณะบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ นางเตือนใจ มีจำรัส ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา พร้อมเสนอแนะเรื่องการนำนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งของสพฐ. และเขตพื้นที่สพม.เพชรบุรีสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากร.ร.แก่งกระจานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี