สพม.เพชรบุรี ยกทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
…โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา อาคารเรียน และอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน อีกทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน รวมทั้ง เยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนของคณะครู และบริบทต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนให้กำลังใจคณะครู ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ต่อไป ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี